Pensioen 123 Laag 2

Als u verhuist naar het buitenland nettopensioenregeling

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u in het buitenland, informeer ons dan ook. Zo hebben we altijd de juiste adresgegevens van u. Uw postadres geeft u door via MijnKLMPensioen. Ga hiervoor naar de pagina Mijn gegevens.

 

Verhuizen naar het buitenland voor uw pensioen

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank of kijk op www.svb.nl. We adviseren u bij verhuizing naar het buitenland een fiscaal adviseur te raadplegen over de gevolgen voor uw pensioen uit de netto pensioenregeling.

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling of hebt u deelgenomen dan hebt u wettelijk de mogelijkheid om bij vertrek naar het buitenland uw pensioen in de netto pensioenregeling af te kopen. Het afkoopverzoek moet vóór uw vertrek naar het buitenland bij het pensioenfonds worden ingediend. 

Meer weten?