Pensioen 123 Laag 1

Wanneer moet u in actie komen bij de netto pensioenregeling?

Deelname netto regeling

Als u niet (meer) deel wilt nemen aan de netto pensioenregeling. U kunt dit aangeven door een afstandsverklaring in te vullen en op te sturen naar het pensioenfonds.

Tien jaar voor pensioendatum

Tien jaar voor uw pensioendatum maakt u een voorlopige keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering.

Rond uw pensioendatum

Rond de pensioendatum maakt u een keuze naar welke verzekeraar u uw netto pensioenkapitaal wilt overdragen. U kunt daar bijvoorbeeld kiezen voor een variabel beleggingspensioen of pensioen met een vaste uitkering.

Waardeoverdracht netto regeling

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde netto pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, als die ook een netto pensioenregeling heeft.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat netto

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt netto

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u verhuist naar het buitenland netto

Als u werkloos wordt netto

vragen

Als u vragen hebt over netto pensioen

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met Pensioenservice.