Pensioen 123 Laag 2

Twee maanden voor uw pensioendatum

Keuze voor pensionering: variabel beleggingspensioen of pensioen met vaste uitkering

Uiterlijk twee maanden voor pensioendatum maakt u een definitieve keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar. Ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief met uitgebreide informatie en het verzoek om uw keuze definitief te maken. Ook maakt u een keuze voor alleen ouderdomspensioen of ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.