Pensioen 123 Laag 2

Deelname netto regeling

Deelname of niet (meer) deelnemen

Zodra u meer verdient dan € 112.189,- neemt u vanaf dat moment automatisch deel aan de netto pensioenregeling. Wilt u niet (meer) deelnemen aan de netto pensioenregeling? Dan moet u dat aan ons doorgeven.

Niet (meer) deelnemen

Kiest u ervoor om niet (meer) deel te nemen aan de netto pensioenregeling? Vul dan het formulier 'Áfstandsverklaring deelname netto pensioenregeling' in.

(Weer) deelnemen

Na drie jaar kunt u (weer) deelnemen aan de netto pensioenregeling. U kunt dit aangeven door het formulier 'Intrekking afstandsverklaring' in te vullen en op te sturen naar het pensioenfonds. U kunt dit formulier opvragen bij het pensioenfonds.