Pensioen 123 Laag 2

Deelname netto regeling

Deelname of niet (meer) deelnemen

Zodra u meer verdient dan € 128.810,- neemt u vanaf dat moment automatisch deel aan de netto pensioenregeling. Wilt u niet (meer) deelnemen aan de netto pensioenregeling? Dan moet u dat aan ons doorgeven.

Niet (meer) deelnemen

Kiest u ervoor om niet (meer) deel te nemen aan de netto pensioenregeling? Vul dan het formulier 'Áfstandsverklaring deelname netto pensioenregeling' in. Als u niet meer meedoet aan de netto pensioenregeling dan behoudt u het opgebouwde netto pensioenkapitaal. Het pensioenfonds blijft dit kapitaal voor u tot de pensioendatum beleggen. Het is niet mogelijk het netto pensioenkapitaal eerder te ontvangen. De kosten voor de uitvoering houden wij in op het netto pensioenkapitaal. Bij beëindiging van uw deelname kunt u een deel van het opgebouwde netto pensioenkapitaal gebruiken voor de inkoop van een netto nabestaanden- en wezenpensioen bij een verzekeraar.

(Weer) deelnemen

Na drie jaar kunt u (weer) deelnemen aan de netto pensioenregeling. U kunt dit aangeven door het formulier 'Intrekking afstandsverklaring' in te vullen en op te sturen naar het pensioenfonds. U kunt dit formulier opvragen bij het pensioenfonds.