Pensioen 123 Laag 2

Wij beleggen uw netto pensioenkapitaal

Kapitaal

Wij beleggen uw netto pensioenkapitaal

Wij storten uw premie voor uw netto pensioen iedere maand op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een netto pensioenkapitaal. Daarmee koopt u een ouderdomspensioen en eventueel een nabestaandenpensioen.

Beleggen van uw premie

Voor het netto pensioen wordt belegd volgens een passend risicoprofiel. Belegging van de netto premies vindt plaats in een zogenoemd mixfonds en in staatobligaties (in twee matching fondsen). Het mixfonds is een selectie van beleggingspools waarin het pensioenfonds momenteel al voor de basispensioenregeling belegt.

Standaard beleggen we uw premie in de life cycle die past bij een vast pensioen. Vanaf 10 jaar voor uw pensioendatum kunt u een voorlopige keuze maken voor vast of variabel pensioen. Als u kiest voor een variabel pensioen, dan beleggen we uw premie vanaf dat moment in de life cycle die past bij variabel pensioen.

Bij life cycle beleggen wordt het risico van de beleggingen aangepast aan de leeftijd van de deelnemer. Hoe ouder de deelnemer is, hoe lager het risico op de beleggingen is.