Pensioen 123 Laag 2

Wezenpensioen

Uitsnede_Wezenpensioen

Wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook wezenpensioen op. Als u komt te overlijden tijdens uw dienstverband ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook wezenpensioen op. Als u komt te overlijden tijdens uw dienstverband ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Bent u na 1 januari 2016 deelnemer geworden in onze pensioenregeling? Dan is het wezenpensioen 14% van het bereikbare ouderdomspensioen.

Was u in dienst voor 1 januari 2016? Tot deze datum was de hoogte van het wezenpensioen 20% van het ouderdomspensioen. De totale hoogte van uw wezenpensioen is dan 20% van het opgebouwde ouderdomspensioen tot 1 januari 2016, plus 14% van het bereikbare ouderdomspensioen vanaf 1 januari 2016.

Elk kind ontvangt wezenpensioen tot hij of zij uiterlijk 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, ontvangt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 23 jaar is.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl

klm grond hero

Meer weten?