Pensioen 123 Laag 2

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Zolang u bij KLM Health Services werkt en daardoor deelneemt bij Algemeen Pensioenfonds KLM, is er voor uw partner standaard een vrijwillig nabestaandenpensioen verzekerd. Dit is het geval als u:

  • getrouwd bent,
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan,
  • of een door KHS erkend samenlevingsverband hebt.

Het vrijwillig nabestaandenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij KLM Health Services en zolang uw partner in leven is. U leest hierover meer in laag 3 van dit Pensioen 1-2-3. De hoogte van het pensioen voor uw partner bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen nabestaandenpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij KLM Health Services, behalve als u ervoor heeft gekozen om bij uitdiensttreding een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen.

U kunt wél op uw pensioendatum, of wanneer u KLM Health Services eerder verlaat, een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar een nabestaandenpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner krijgt dan een pensioen uitbetaald van Algemeen Pensioenfonds KLM als u overlijdt nadat u met pensioen of uit dienst bent gegaan.

Wettelijke ANW-regeling

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) svb.nl.

Vliegtuig KLM

Meer weten?