Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever KLM Health Services neemt u deel in de KHS-regeling die is ondergebracht bij het Algemeen Pensioenfonds KLM en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt, of eerder als u eerder uw AOW-leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Als uw AOW-leeftijd vóór 68 jaar ligt, gaat uw ouderdomspensioen uiterlijk op uw AOW-leeftijd in.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Algemeen Pensioenfonds KLM is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt uiterlijk vanaf uw 68e maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris tot maximaal € 112.189,- (2021) dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld

Stel, u werkt fulltime en verdient in een bepaald jaar € 30.000,-. De franchise in dat jaar is € 14.544,-. Uw pensioengrondslag is dan € 15.456,-. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 15.456,-. Dat is €  290 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.