Pensioen 123 Laag 2

Welvaartsvast pensioen KHS

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dat kan alleen als het pensioenfonds financieel gezond is. Is dat niet het geval, dan kunnnen we niet verhogen.

Hoeveel verhoging is mogelijk?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt volgend jaar met € 100 iets minder kopen dan nu. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde behoudt, proberen we uw opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen. Of dit kan, hangt af van onze financiële positie. Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen, en zo ja met hoeveel.

  • Bouwt u nog pensioen op bij ons? Dan proberen we de pensioenen te verhogen met de algemene loonronde van KLM Grondpersoneel.
  • Bent u uit dienst gegaan of ontvangt u al pensioen? Dan proberen we de pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen (de prijsindex van de afgelopen 12 maanden, eindigend op 31 oktober van het laatste jaar).

Wanneer kunnen we verhogen?

Of het we de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de stand van de dekkingsgraad. In onderstaande tabel ziet u wanneer verhogen mogelijk is.

Beleidsdekkingsgraad

Indexatie

Lager dan 110%

Geen indexatie toegestaan

Tussen 110% en 125%*

Gedeeltelijke indexatie mogelijk

Boven 125%

Volledige indexatie mogelijk

*Deze stand (eind 2020) is afhankelijk van marktomstandigheden (met name de marktrente). Deze kan jaarlijks wijzigen.

Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% kijken we of er genoeg vermogen is om de verhoging ook in de komende jaren door te kunnen voeren. Dit noemen we toekomstbestendig indexeren. Soms is het beter wat minder verhoging toe te passen, zodat we de pensioenen in de komende jaren ook kunnen verhogen. Het bestuur neemt deze beslissingen altijd met de belangen van zowel werknemers, pensioengerechtigden als de werkgever in het achterhoofd.

Verhoging in de afgelopen jaren

Als het financieel tegenzit, kunnen we uw pensioen niet of niet volledig verhogen. Uw pensioen wordt dan iets minder waard. Mocht het in het jaar daarna financieel meezitten voor het pensioenfonds, dan verhogen we het pensioen wel. Soms kunnen we dan een extra verhoging doorvoeren.

We hebben de afgelopen jaren de pensioen niet of slecht gedeeltelijk verhoogd. Dat betekent dat uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling. Uw pensioen is minder waard geworden. In onderstaande tabel ziet u hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en hoeveel uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling.

Voor iedereen die pensioen opbouwt

 Indexatie over
het jaar
Stijging van
de prijzen (*)
Loonronde KLM Toegekende
verhoging
Cumulatieve
achterstand
         
1-1-2011 1,27% 0% 0,% 0%
1-1-2012 2,34% 3% 1,5% 1,5%
1-1-2013 2,45% 0% 0% 1,5%
1-1-2014 2,51% 0% 0% 1,5%
1-1-2015 0,98% 0% 0% 1,5%
1-1-2016 0,65% 0% 0% 1,5%
1-1-2017 0,32% 0% 0% 1,5%
1-1-2018 1,38% 1,00% 0,35% 2,16%
1-1-2019 1,71% 1,50% 0,80% 2,87%
1-1-2020 2,63% 4,57% 0,00% 7,57%
1-1-2021 1,27% 0,00% 0,00% 7,57%

Voor pensioengerechtigden en iedereen die uit dienst is gegaan

 Indexatie over
het jaar
Stijging van de prijzen (*) Beoogde Prijsindex(**) Toegekende
verhoging
Cumulatieve
achterstand prijsindex
   
1-1-2011 1,27% 1,40% 1,40% 0,00%
1-1-2012 2,34% 2,30% 1,20% 1,10%
1-1-2013 2,45% 2,00% 1,00% 2,10%
1-1-2014 2,51% 0,90% 0,50% 2,50%
1-1-2015 0,98% 0,70% 0,40% 2,80%
1-1-2016 0,65% 0,40% 0,00% 3,20%
1-1-2017 0,32% 0,40% 0,00% 3,60%
1-1-2018 1,38% 1,30% 0,45% 4,50%
1-1-2019 1,71% 1,70% 0,91% 5,30%
1-1-2020 2,63% 1,70% 0,00% 7,11%
1-1-2021 1,27% 1,10% 0,00% 8,29%

 

(**)CBS prijsindexcijfer berekend op de periode oktober-oktober van de reeks alle huishoudens afgeleid (geschoonde prijsindex).
(*) CBS prijsindexcijfer berekend op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens

 

Verwachting voor de komende jaren
De kans dat we uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) kunnen verhogen is klein. Een verlaging van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op verlaging van uw pensioen klein, maar als de financiële situatie verder verslechtert, niet uitgesloten.

Veelgestelde vragen

  • Er zijn twee risico's:

    1. Voordat we mogen indexeren moet de dekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen en/of de prijzen. 

    2. Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid. Alle opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd.