Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen bij KLM Health Services?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Het opbouwpercentage van 1,875% staat niet vast. Als de premie van de werkgever in een jaar niet voldoende is om 1,875% op te bouwen, dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar verlaagd.

Welvaartsvast pensioen KHS

Wij proberen uw pensioen zolang u deelnemer bent elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen van het grondpersoneel bij KLM (voor actieve deelnemers) of van de prijzen (gepensioneerden en gewezen deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. 

Wat als er een tekort is?

Omdat we een tekort hebben geldt voor ons een herstelplan. We nemen – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen/prijzen mee.
  • De premie gaat omhoog.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.