Pensioen 123 Laag 2

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt

U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Bent u arbeidsongeschikt en verandert er iets in uw situatie? Neem dan contact met ons op. Bijvoorbeeld wanneer uw meer of minder arbeidsongeschikt wordt. Dit kan invloed hebben op uw uitkering.

Als u arbeidsongeschikt wordt zijn er twee dingen geregeld.

  • Ten eerste krijgt u een aanvulling op uw inkomen in de vorm van een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Ten tweede wordt uw ouderdomspensioen verder opgebouwd zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Hoeveel u precies ontvangt hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. 

 

landing vliegtuig Schiphol