Pensioen 123 Laag 2

Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks  ouderdomspensioen op. Wij streven naar een pensioenopbouw van 1,875%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u op grond van een lager opbouwpercentage pensioen op. Het bestuur heeft voor 2021 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,875%.

Rekenvoorbeeld

Stel, u werkt fulltime en verdient in een bepaald jaar € 30.000,-. De franchise in dat jaar is € 14.544,-. Uw pensioengrondslag is dan € 15.456,-. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 15.456,-. Dat is € 290,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.