Pensioen 123 Laag 2

Op drie manieren

Drie pijlers van pensioen opbouwen

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via de netto pensioenregeling, een lijfrente of banksparen.

Pensioen bouwt u op drie manieren op

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op svb.nl.

Let op: uw AOW is mogelijk lager als u voor KLM nu of in het verleden in het buitenland hebt gewoond of gewerkt. In dat geval krijgt u van het pensioenfonds een AOW-aanvulling.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar.  Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd. U vindt er ook gegevens over het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. U kunt, als u in aanmerking komt, ook vrijwillig extra pensioen opbouwen bij KLM in de netto pensioenregeling. Kijk bij Netto pensioenregeling voor meer informatie.

Factor A staat op het UPO

U hebt uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes. Het UPO vindt u onder Mijn documenten. 

Meer weten?