Jaarverslag archief

Elk jaar een jaarverslag

Halverwege het jaar publiceren we het jaarverslag. In het jaarverslag legt het bestuur van Algemeen Pensioenfonds KLM verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

2022