Nieuws

8 oktober 2019

Blog

De wereld, Nederland en úw pensioen

We leven in roerige tijden. Het steeds weer oplaaiende handelsconflict tussen de VS en China en de dreigende Brexit zorgen voor voortdurende onrust. De Europese Centrale Bank nam een aantal maatregelen waardoor de rente tot een ongekend laag niveau is gezakt.

21 augustus 2019

Blog

Digitaal én persoonlijk!

‘Kan ik niet gewoon een keer een persoonlijke afspraak met jullie maken?’ Die vraag krijgen we wel eens, nu de digitalisering ook bij ons pensioenfonds steeds belangrijker wordt. Maar we verliezen de menselijke maat niet uit het oog. De kwaliteit van onze dienstverlening zit juist in de combinatie van digitaal en persoonlijk. Het gaat immers niet om het pensioen, maar om úw pensioen!

17 juli 2019

Blog

Besturen met continuïteit

Een pensioenfonds kijkt naar de lange termijn en heeft een verre horizon. Voor ons als bestuur is continuïteit daarom een kernbegrip.

18 april 2019

Blog

Een kwartaal vol voorbereidingen

Aan het begin van het jaar stelt het bestuur altijd de (strategische) prioriteiten vast. In dat lijstje staat onder andere de voorbereiding op een eventuele nieuwe pensioenregeling. Een nieuwe pensioenregeling is niet iets wat het pensioenfonds zelf bepaalt, het is een afspraak tussen KLM en de werknemersorganisaties.