Blog

Weer thuis

Door: Hans de Roos
29 oktober 2020
Hans de Roos
Vicevoorzitter namens deelnemers en pensioengerechtigden

'Mijn vorige blog verscheen middenin de eerste coronagolf en kreeg de toen voor-de-hand-liggende titel 'thuis'.
Het is inmiddels eind oktober en we zitten in de tweede golf en daardoor veelal 'weer thuis'.

Voor een deel is de beleving onveranderd: veel virologen op tv, weinig auto’s op de weg, de dagelijkse grafieken in de krant en de gebarentolk bij de persconferenties.

Voor een deel is het deze keer wel anders: de teststraten, de mondkapjesdiscussie, het verzet tegen de maatregelen, enige vrijheid om te sporten. Maar wat mij vooral opvalt: het gedrag van de financiële markten. Want ditmaal is er geen koersval op de aandelenbeurzen.

Hoe kan dat? Dansen beleggers op een vulkaan en komt de klap alsnog als de schade aan de economie volledig zichtbaar wordt? Of anticiperen de beurzen terecht op positieve effecten van de steunpakketten waarmee de overheid strooit en op de spoedige komst van een vaccin?

'U bent allemaal via het pensioenfonds ook belegger en tot nu toe mogen we op dat vlak de handen dichtknijpen.'

Ons belegd vermogen staat weer exact op het niveau van begin 2020 (bijna €10 miljard) en onze dekkingsgraad is sinds het dieptepunt van eind maart weer zo’n tien procentpunten gestegen, tot bijna 98%. Dat zou overigens aan het einde van het jaar nog steeds onvoldoende zijn om de pensioenen aan te mogen passen aan de prijsstijgingen (indexatie), maar wel voldoende om uit de kortingenzone weg te blijven.

Als bestuur houden we de verdere ontwikkelingen als gevolg van corona natuurlijk nauwlettend in de gaten. Want deze crisis kan de komende tijd op allerlei manieren schade aanrichten en is zeker nog niet voorbij. Het meest dichtbij, letterlijk en figuurlijk, is vanzelfsprekend de moeilijke situatie waarin KLM en haar medewerkers zich bevinden.

De coronacrisis neemt niet weg dat ook andere belangrijke zaken op het radarscherm onze aandacht krijgen. Ik noem de onderhandelingen tussen KLM en de vakbonden over aanpassingen in de pensioenregeling en daarachteraan een grondiger verandering in de regeling als gevolg van het landelijk akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Over deze twee onderwerpen hoort u de komende tijd ongetwijfeld nog veel van uw pensioenfonds.

De populaire 'Pensioen in Zicht (PIZ)' dagen en de workshops 'Maak uw persoonlijke pensioenplaatje' zijn dit jaar omgezet naar webinars, in plaats van bijeenkomsten op het kantoor van Blue Sky Group. Minder persoonlijk, maar er was wel ‘ruimte’ voor meer deelnemers omdat de afmetingen van de zalen geen rol speelden.
Met z’n allen hebben we sinds het voorjaar veel ervaring opgedaan met thuis werken. Wanneer het weer mogelijk is zullen we zeker het persoonlijke contact op kantoor weer opzoeken. Al zullen thuiswerken en videobesprekingen onderdeel blijven van ons ‘nieuwe normaal’.

Eén ding verandert niet: we blijven ons - thuis of op kantoor - voor de volle honderd procent inzetten voor uw pensioen.'