Blog

Vroeg beginnen

Door: Toine van der Stee
25 oktober 2015

Zo’n 55 procent van de mensen in Nederland heeft het gevoel niet goed voorbereid te zijn op hun pensioen. Dat komt naar voren uit een recent onderzoek van levensverzekeraar AEGON. Slechts 16 procent van de mensen heeft het idee dat het goed geregeld is. De rest denkt dat zeker niet. Menigeen weet dat hij of zij wat meer aandacht aan de opbouw van zijn pensioen zou moeten besteden, maar doet dat niet. Dat zijn serieuze cijfers. Zeker als je ze combineert met onderzoeksresultaten van Netspar, een Nederlands pensioen-onderzoeksnetwerk. Die zeggen dat in de toekomst ongeveer de helft van de bevolking teleurgesteld zal zijn over het opgebouwde pensioen. Het zal niet genoeg zijn om hun leven ongestoord voort te zetten.

Of u bij deze mensen hoort weet ik niet. Maar ik weet wel dat medewerkers van KLM van een deel van deze zorgen zijn verlost. Werkt u bij KLM dan doet u automatisch mee met het opbouwen van pensioen. U wordt vanzelf deelnemer in het pensioenfonds. De pensioenpremie wordt automatisch betaald. Een groot deel door KLM en een deel betaalt u zelf. U merkt er weinig van, maar jaar na jaar bouwt u aan een goed pensioen. En vervolgens hangt het eigenlijk nog maar van één ding af. Hoeveel en hoe lang werkt u?

Er wordt veel gediscussieerd over ons pensioenstelsel. De ene na de andere deskundige komt met voorstellen. U zou uw pensioen voor van alles en nog wat moeten kunnen gebruiken. Voor gezondheidszorg, voor aflossing van uw hypotheek, voor onbetaald verlof en ga zo maar door. Ik zie daar niets in. Pensioensparen is voor pensioen. En de hoogte van het te bereiken pensioen wordt bepaald door hoeveel u werkt, uw parttime percentage, en door hoeveel jaar u werkt. Dat is de belangrijkste vraag om over na te denken.

Tweehonderd jaar geleden was het nog zo dat je pas met pensioen kon gaan als je genoeg verdiend had om je dat te kunnen permitteren. Voor de meeste mensen was pensioen niet weggelegd. Ze werkten tot ze overleden. Pas aan het eind van de 19e eeuw voerde de oude heer Bismarck in Duitsland een staatspensioen in. De meeste mensen werden niet oud genoeg om er voor in aanmerking te komen, maar als je het haalde kreeg je van de staat een bescheiden uitkering.

In onze tijd kunt u zelf bepalen wat u denkt nodig te hebben. En u kunt het zelf beïnvloeden. Voor elk uur dat u werkt bouwt u een deel pensioen op. Daardoor kan het opgebouwde pensioen in verhouding staan tot wat u tijdens uw werkzame leven verdiende. Vroeg beginnen met de opbouw van een pensioen is belangrijk. Hoe eerder u begint, hoe langer de periode dat uw gespaarde geld kan renderen. Maar de echte keuze komt tegen het eind van uw loopbaan. Een paar jaar langer of juist korter werken is van doorslaggevende betekenis voor de hoogte van uw pensioen. U kunt kiezen, dus doe dat.

Toine van der Stee
directeur Algemeen Pensioenfonds KLM