Blog

Verantwoord beleggen: niet langer alleen idealistisch

Door: Jeroen van der Put
15 juli 2022
Jeroen van der Put
Bestuurder vermogensbeheer (onafhankelijk bestuurslid)

Vroeger gold het als een tegenstelling: verantwoord beleggen was vooral idealistisch, voor een goed rendement moest je het niet doen. Het bewijs stapelt zich echter op dat bedrijven die verantwoord ondernemen, beter renderen dan bedrijven die daarin lager scoren. De tegenstelling verdwijnt dus en rendement voor een goed pensioen haal je meer en meer door júist verantwoord te beleggen.

Dat komt mede omdat de samenleving steeds meer eisen stelt aan beleggingen als het gaat om klimaat, schone energie, goed bestuur en mensenrechten. Strengere wetten en regels volgen die ontwikkeling en dat merken bedrijven in de praktijk. Neem de CO2-belasting: de vervuiler betaalt en de belasting gaat ten koste van de bedrijfswinst. Dat beïnvloedt de beurskoers en maakt zo’n bedrijf minder interessant voor beleggers.

Het gaat niet alleen om een groeiend besef en een geleidelijke verandering. Economen kennen het begrip van de zwarte zwaan. Het staat voor gebeurtenissen die vrijwel niemand voor mogelijk houdt en die toch gebeuren. Zoals nu, de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Maar die gaat wel een enorme boost geven aan de energietransitie, van fossiel naar zon en wind. Op korte termijn is het blijkbaar noodzakelijk om kolencentrales harder aan te zetten. De urgentie en belang voor alternatieve energie neemt wel sterk toe. Het kostenplaatje van zon- en windenergie wordt namelijk veel interessanter ten opzichte van dure olie en gas. Als pensioenfonds moeten we die ontwikkeling letterlijk op waarde schatten. Uiteraard zonder het doel, een goed rendement voor een goed pensioen, uit het oog te verliezen.

Daar zijn we als pensioenfonds nadrukkelijk mee bezig. We onderzoeken onze beleggingen op duurzaamheid en houden er rekening mee bij onze  beleggingskeuzes. Ook stemmen we op aandeelhoudersvergaderingen en spreken we bedrijven aan over de thema’s die we belangrijk vinden. Sommige bedrijven en landen sluiten we uit. De komende tijd willen we verdere stappen zetten, bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot van onze portefeuille verder te verlagen en dus onze voetafdruk te verkleinen.

Tegelijkertijd: verantwoord beleggen is niet iets dat je alleen moet overlaten aan het bestuur, aan de professionals. Je kunt het niet altijd uitrekenen, maar we moeten er wel met elkaar iets van vinden. Het is dus belangrijk om het samen met onze deelnemers te doen en daarom gaan we er meer over communiceren en uitvragen wat onze deelnemers er van vinden. Dit eerste jaarverslag over onze aanpak voor verantwoord beleggen is daar een voorbeeld van.

Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen

We dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds.