Nieuws

Uw pensioen wordt verhoogd in 2019

20 december 2018

De financiële positie van het pensioenfonds is eind 2018 goed genoeg om de pensioenen gedeeltelijk te verhogen (indexeren). De pensioenen van actieve deelnemers gaan met 0,80% omhoog, die van gepensioneerden en premievrije deelnemers met 0,91%.

Bij indexatie moet het fonds zich aan wettelijke regels houden. Het fonds mag gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en mag volledig indexeren vanaf een dekkingsgraad van ongeveeer 125%.

De beleidsdekkingsgraad kwam eind november 2018 uit op 117,3%. De betekent dat er ruimte is om gedeeltelijk te indexeren, namelijk met ongeveer 54% van de maatstaf. De maatstaf voor actieven is de KLM loonronde van 1,5% (2 januari tot en met 1 januari 2019), voor gepensioneerden en premievrijen is de maatstaf de Consumentenprijsindex van 1,7%.