Nieuws

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

20 december 2018

Als u vaak van baan wisselt, is het mogelijk dat u veel kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenfondsen hebt. Deze kleine pensioenen worden vaak afgekocht en horen dan niet meer bij het latere pensioen. De overheid heeft daarom de regels voor kleine pensioenen per 1 januari 2019 veranderd.

Wat houden de nieuwe regels in? 
Gaat u uit dienst en hebt u een klein pensioen tussen de € 2,- tot € 484,09 bruto per jaar opgebouwd? Dan mogen pensioenfondsen dit vanaf 1 januari 2019 niet meer afkopen. Dit betekent dat de waarde van uw pensioen bij het Algemeen Pensioenfonds KLM blijft staan. Ook is het mogelijk dat uw premievrije pensioenaanspraken automatisch worden samengevoegd met het pensioen bij het pensioenfonds waar u pensioen gaat opbouwen. Dit geldt ook wanneer u op of na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan.

Dit is handig voor u als u bij meerdere pensioenfondsen een klein pensioen opbouwt. Zo behoudt u uw pensioen en is het over minder potjes verdeeld. Gaat u op of na 1 januari 2019 uit dienst en hebt u een heel klein pensioen van minder dan € 2,- bruto per jaar? Vanaf 1 januari 2019 komen deze hele kleine pensioenen te vervallen.

Hebt u of krijgt u een nieuwe werkgever? 
Het blijft mogelijk om zelf uw pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht).

Besluit Algemeen Pensioenfonds KLM
Uw pensioenfonds heeft ervoor gekozen om mee te doen aan automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Dat betekent dat een klein pensioen automatisch mee gaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan wisselt. Pensioenaanspraken van minder dan € 2,- bruto per jaar komen te vervallen.