Nieuws

Uw pensioen in 2021: nieuwe afspraken in zicht

4 november 2020

Uw pensioen in 2021: nieuwe afspraken in zicht

KLM en drie bonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Deze pensioenregeling moet begin volgend jaar de huidige regeling vervangen. Hiermee lijkt de verlaging van het opbouwpercentage voorlopig van de baan. Maar we zijn er nog niet. Aan de hand van vijf vragen leggen wij uit waar we staan.

  1. Waarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt?

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Namelijk 1,895% over een gedeelte van uw salaris. Samen met uw werkgever betaalt u hier premie voor. De huidige premie is vanaf 1 januari 2021 niet meer genoeg om 1,895% aan pensioen op te bouwen. Dit komt door de lage rente en de nieuwe wettelijke normen waar het pensioenfonds vanaf 2021 mee moet rekenen. Dit betekent dat de premie dan omhoog moet. Uw werkgever en de vakbonden werken daarom achter de schermen al enige tijd aan nieuwe afspraken over de pensioenregeling.

 

  1. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor mijn pensioen?

Het is nog te vroeg om aan te geven wat deze afspraken precies betekenen voor de verschillende onderdelen van de pensioenregeling, zoals het opbouwpercentage, de franchise en de premie. Eerst moeten de afspraken nog beoordeeld worden door het bestuur. Wanneer het bestuur akkoord is met de nieuwe pensioenregeling dan kunnen we u hierover informeren.

 

  1. Wat houdt de beoordeling door het bestuur in?

Het bestuur moet beoordelen of de afspraken passen binnen de wettelijke kaders, uitvoerbaar zijn, en heel belangrijk, of er voldoende premie wordt betaald. Daarbij bekijkt het bestuur ook of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig behartigd zijn.

 

  1. Wat gebeurt er als de nieuwe pensioenregeling niet door gaat?

Dan moeten we het opbouwpercentage van 1,895% per 1 januari 2021 verlagen naar circa 1,5%. Dat betekent dat u vanaf die datum minder pensioen gaat opbouwen. Deze mogelijke verlaging heeft geen invloed op het pensioen dat u al hebt opgebouwd.

 

  1. Heeft de nieuwe pensioenregeling te maken met het nieuwe pensioenakkoord?

Nee, de nieuwe pensioenregeling is geen gevolg van het nieuwe pensioenakkoord. Het pensioenakkoord moet eerst nog uitgewerkt worden in wetgeving. Pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2026 aangepast zijn aan deze nieuwe ‘pensioenakkoord-wetgeving’.

Hebt u vragen?

Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt voor vragen. Bel ons op: 020 426 62 10 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of e-mail naar: pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Meld u bij Mijn gegevens in MijnKLMPensioen nu aan voor onze digitale nieuwsbrief

Bekijk uw pensioensituatie in Mijn planner in MijnKLMPensioen