Nieuws

Uw pensioen in 2021: meer premie of lagere opbouw

31 juli 2020

Uw pensioen in 2021: meer premie of lagere opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Namelijk 1,895% over een gedeelte van uw loon. Samen met de werkgever betaalt u hier premie voor. De premie die u zelf betaalt ziet u op uw loonstrook.

De huidige premie is vanaf 1 januari 2021 niet langer meer genoeg om 1,895% aan pensioen op te bouwen. Dit komt door de lage rente en de nieuwe regels die gelden vanaf 1 januari 2021. Dit betekent dat de premie vanaf 1 januari 2021 omhoog moet. We verwachten dat KLM en de vakbonden in 2020 nieuwe afspraken maken over de premie. Is dat niet haalbaar dan moeten we het opbouwpercentage van 1,895% verlagen naar circa 1,5%. Deze mogelijke verlaging heeft geen invloed op het pensioen dat u al hebt opgebouwd.