Nieuws

Terugblik op 2021 in het jaarverslag

10 juni 2022

Het tweede coronajaar, de nieuwe pensioenregeling en een verbeterde financiële gezondheid: 2021 was voor het pensioenfonds opnieuw een jaar waarin veel gebeurde.

Financieel was 2021 een positief jaar, met de oplopende dekkingsgraad. We hebben met onze beleggingen behoorlijke rendementen behaald en tegelijkertijd loopt de rente op. Zo verbetert de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. En daardoor werd het mogelijk om de pensioenen van de oud-deelnemers en gepensioneerden gedeeltelijk te laten meegroeien met de consumentenprijzen. Voor actieve deelnemers gebeurde dat niet, omdat indexering voor hen afhankelijk is van de stijging van de lonen bij KLM.

Verder heeft 2021 in het teken gestaan van de wijziging van de pensioenregeling. KLM en de vakbonden hebben nieuwe afspraken gemaakt over de pensioenregeling. Het pensioenfondsbestuur heeft deze afspraken zorgvuldig beoordeeld en de opdracht aanvaard om de nieuwe pensioenregeling uit te voeren. De financiering en de inhoud van de pensioenregeling zijn gewijzigd. De nieuwe pensioenregeling is een zogenaamde Collective Defined Contribution (CDC) pensioenregeling. Dit is een pensioenregeling met een vaste premie. KLM betaalt deze vaste premie jaarlijks aan het pensioenfonds. Er bestaat voor KLM geen verplichting meer om bij tekorten extra premie te betalen. KLM betaalt een hogere vaste jaarlijkse premie. Bij overschotten krijgt KLM geen korting op de premie. Het opbouwpercentage is aangepast van 1,895% naar 1,875%.

In de komende Focus die begin juli op de mat valt blikt bestuurslid Charlotte Orlebeke terug en kijkt ze vooruit naar de komende periode.