Pensioenrichtleeftijd is 68 jaar

25 januari 2018

De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen jaren gestegen. Daarom heeft de overheid de pensioenrichtleeftijd vanaf 2018 verder verhoogd naar 68 jaar. Bij Algemeen Pensioenfonds KLM geldt sinds1 januari 2018 ook een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd. Dat betekent dat we uw pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018 berekenen alsof u vanaf 68 jaar met pensioen gaat.

Dit betekent niet dat u pas op uw 68ste met pensioen kunt. Uw feitelijke pensioendatum kunt u nog steeds zelf kiezen. U kunt op z'n vroegst vanaf 55 jaar met pensioen, en uiterlijk op uw AOW-leeftijd. Deze ligt op dit moment nog lager dan 68 jaar. Uw pensioen wordt altijd omgerekend naar uw feitelijke pensioendatum.
Het opbouwpercentage wijzigt niet. De wijziging heeft geen invloed op het pensioen dat u vóór 1 januari 2018 hebt opgebouwd.

Pensioenrichtleeftijd 65, 67 of 68?
Het kan zijn dat u pensioen hebt opgebouwd met verschillende pensioenleeftijden. Lees hier hoe dat precies zit.