Omrekenfactoren wijzigen per 1 juli 2018

24 januari 2018

We gebruiken omrekenfactoren om uw pensioen te berekenen. Bijvoorbeeld als u eerder met pensioen gaat, als u kiest voor eerst een hoger en daarna een lager pensioen of als u kiest voor uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen of andersom.
Deze factoren wijzigen per 1 juli 2018. Hierdoor kan uw pensioenuitkering anders worden dan u eerder in de pensioenplanner hebt gezien.
 
Gaat u op of na 1 juli 2018 met pensioen? Kijk dan in MijnKLMPensioen wat deze wijziging voor uw pensioen betekent. In sommige gevallen kan het gunstig zijn om iets eerder met pensioen te gaan. Bespreek ook altijd met HR KLM of een eerdere pensioendatum voor u mogelijk is.