Pensioenfondsen nu ook BTW-plichtig

29 maart 2017

Vanaf 2017 is het pensioenfonds verplicht om 21% BTW te betalen over de kosten voor de pensioenuitvoering. De uitvoeringskosten van het pensioenfonds gaan dus flink stijgen (in 2015 waren de uitvoeringskosten 4,5 miljoen). Deze stijging heeft geen gevolgen voor de opbouw en uitbetaling van uw pensioen. Door de stijging van de kosten blijft er wel minder geld over om te beleggen. Tot en met 2015 waren de werkzaamheden voor de pensioenuitvoering voor pensioenfondsen vrijgesteld van BTW-heffing. De belastingdienst heeft deze vrijstelling met een overgangstermijn van een jaar ingetrokken.