Nieuwe bestuurstermijn

24 maart 2017

Per 1 juli 2017 treden zes bestuursleden van Algemeen Pensioenfonds KLM af, omdat hun zittingstermijn eindigt. De vertegenwoordigers van KLM in het bestuur worden benoemd door KLM. In dit bericht informeren wij u over de benoeming van de vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden.

Twee werknemerszetels

Er komen twee werknemerszetels vacant. De ondernemingsraad van KLM wijst de werknemersleden aan. De werknemersorganisaties dragen kandidaten voor, maar ook individuele werknemers kunnen zich kandidaat stellen (zie hierna).

Eén gepensioneerdenzetel

Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Kandidaten voor deze vacature worden voorgedragen door werknemersorganisaties en verenigingen van pensioengerechtigden. Ook kunt u zich als pensioengerechtigde deelnemer op individuele basis kandidaat stellen.

Waar u rekening mee moet houden als u zich kandidaat stelt

Als u zich individueel kandidaat stelt, dan moet uw voordracht gesteund worden door minimaal 1% van het totaal aantal werknemers resp. gepensioneerden.

Daarnaast geldt voor een bestuursfunctie een aantal voorwaarden.

Het bestuurslidmaatschap is een zware functie waaraan hoge eisen worden gesteld. Zo moet u voldoen aan de profielschets (op te vragen via onderstaand e-mailadres), wat onder andere inhoudt dat u ervaring heeft met het besturen van organisaties en deskundig bent op verschillende terreinen van pensioen- en vermogensbeheer. U moet in staat zijn om vanaf de eerste dag als volwaardig bestuurslid te functioneren.

Het bestuur stelt eerst vast of een kandidaat voldoende gekwalificeerd is. Als dat zo is volgt ook nog een toets door De Nederlandsche Bank (DNB).

Meer informatie?

Meer informatie en een volledig functieprofiel vraagt u vóór 26 april op via bestuur@klmgrondfonds.nl