Omrekenfactoren wijzigen per 1 juli 2017

27 januari 2017

Gaat u binnenkort met pensioen bij KLM? Dan kan de hoogte van uw pensioenuitkering zoals we die eerder hebben berekend anders zijn. Dit komt door het wijzigen van de omrekenfactoren.

Waarom is mijn pensioenuitkering straks anders dan eerder is berekend?
U hebt pensioen opgebouwd in verschillende pensioenregelingen en met verschillende pensioenleeftijden: 63, 65 en 67 jaar. Als u met pensioen gaat rekenen wij deze verschillende pensioenen om naar één pensioen met één pensioenleeftijd. Hiervoor gebruiken wij de omrekenfactoren uit het pensioenreglement. Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Per 1 juli 2017 wijzigen deze omrekenfactoren, waardoor uw pensioenuitkering mogelijk anders wordt.

Waarom wijzigen de omrekenfactoren?
Door de lage rente was het verschil tussen de rente waarmee het pensioenfonds rekent en de feitelijke marktrente te groot geworden. Dit moest worden gecorrigeerd door de factoren aan te passen. Zo sluiten ze weer aan bij de financiële rekenregels van het pensioenfonds. De gestegen leeftijdsverwachting is ook verwerkt in de nieuwe omrekenfactoren. Maar het effect van de gestegen leeftijdsverwachting is veel kleiner dan het effect van de rente.

Wat betekent dit voor u?
Gaat u vanaf 1 juli 2017 met pensioen, dan is de berekening van uw pensioenuitkering anders dan bijvoorbeeld twee maanden geleden. Of dit hoger of lager is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dit komt doordat de verschillende “pensioenpotjes” worden omgerekend naar uw feitelijke pensioendatum. Gaat u bijvoorbeeld met 65 jaar en 9 maanden met pensioen, dan wordt uw opgebouwde pensioen

  • met pensioenleeftijd 63 jaar met 2 jaar en 9 maanden uitgesteld.
  • met pensioenleeftijd 65 met 9 maanden uitgesteld.
  • met pensioenleeftijd 67 jaar met 1 jaar en 3 maanden vervroegd.

 

Het uitstellen van uw pensioen levert een hoger bedrag op, maar door de nieuwe factoren wordt het iets minder hoog dan eerder berekend. Vervroegen levert een lager bedrag op, en dat wordt door de nieuwe factoren iets minder laag dan eerder berekend. Klik hier voor een voorbeeldberekening.

Ruilen ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen
Het ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen valt ook wat lager uit dan voorheen. Het ruilen van nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen valt juist weer wat hoger uit.

Factoren verwerkt in MijnKLMPensioen
De nieuwe omrekenfactoren zijn al verwerkt in MijnKLMPensioen.