Nieuws

Gepensioneerden ontvangen steeds meer informatie digitaal

27 januari 2017

Online shoppen, via internet vakanties boeken en bankzaken regelen. Het is de gewoonste zaak van de wereld. Algemeen Pensioenfonds KLM gaat het de deelnemers ook gemakkelijker maken en zet flinke digitale stappen.

De Wet Pensioencommunicatie geeft pensioenfondsen de ruimte om digitaal te communiceren. Als pensioenfonds spelen we daar op in. Zo zijn onze website en de NWSflits ook op tablet, smartphone en desktop goed te bekijken. En in MijnKLMPensioen kunt u zien hoeveel pensioen u hebt, later krijgt en wat de invloed is van bepaalde keuzes op uw pensioen.

Tijd voor de volgende digitale stap
Nu zetten we de volgende stap door steeds meer digitaal communiceren. U ontvangt voortaan steeds meer informatie over uw pensioen via MijnKLMPensioen in plaats van in de brievenbus. We voeren dit stapsgewijs in. Vanaf 1 februari ontvangen gepensioneerden hun pensioenopgave, hun jaaropgave en hun pensioenoverzicht digitaal. Later dit jaar gaan ook de actieve en de gewezen deelnemers steeds meer post digitaal ontvangen.