Nieuws

Omrekenfactoren voor keuzemogelijkheden en tarieven afkoop wijzigen

22 december 2016

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en ouderdomspensioen ruilen voor meer partnerpensioen. Voor het berekenen van elke keuze – anders dan de standaardkeuze uit het reglement – gebruikt het pensioenfonds omrekentarieven die gebaseerd zijn op onder meer rentestand en levensverwachting. Per 1 juli 2017 wijzigen de factoren. De pensioenplanner houdt al rekening met deze nieuwe factoren.  

Ook de tarieven voor afkoop van kleine pensioenen worden aangepast. Dit gaat in per 1 januari 2017. Wanneer u uit dienst gaat bij KLM kunt u hiermee te maken krijgen. Wanneer een pensioen kleiner is dan € 465,94 (2016) per jaar wordt het pensioen afgekocht door het pensioenfonds, tenzij u op dat moment kiest voor waardeoverdracht naar een andere pensioenfonds.