Nieuws

Indexatiebesluit 2017

22 december 2016

Het bestuur heeft op 20 december 2016 het besluit genomen over de indexatie 2017. Sinds 2015 zijn de regels voor indexatie strenger geworden. Volgens wettelijke regels moet het pensioenfonds 'Toekomstbestendig indexeren' (TBI). Zo mag je pas gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en pas volledig indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van circa 124%. De beleidsdekkingsgraad eind november 2016 is 103,5%. Op basis van deze uitgangspunten is er geen ruimte voor indexatie per 1 januari 2017.

Voor de volledigheid:

Wanneer de beleidsdekkingsgraad eind november boven de 124% zou zijn geweest: 

  • zouden de actieve deelnemers voor 2017 evenmin geïndexeerd kunnen worden. De loonrondes voor KLM grondpersoneel zijn de maatstaf voor indexatie van pensioenen. In de periode van 2 januari 2016 tot en met 1 januari 2017 zijn geen algemene loonrondes bij KLM geweest.
  • zouden gepensioneerden en gewezen deelnemers geïndexeerd kunnen worden met 0,4% (de geschoonde prijsindex is de maatstaf). 

Actieve deelnemers ontvangen met ingang van 2017 overigens geen aparte brief meer over het indexatiebesluit. Het indexatiebesluit wordt gepubliceerd op deze website en bekend gemaakt via de e-nieuwsbrief. Dit is in lijn met het beleid van het pensioenfonds om steeds meer digitaal te communiceren. 

Indexatieachterstand

Omdat de pensioenen niet elk jaar met 100% van de maatstaf zijn geïndexeerd is er sprake van een indexatieachterstand. De indexatieachterstand ziet er als volgt uit:
          

 

Actieve deelnemers

Pensioengerechtigde deelnemers

 

Beoogde loonindex

Feitelijk toegekende loonindex

Cumulatieve achterstand loonindex

Beoogde prijsindex

Feitelijk toegekende prijsindex

Cumulatieve achterstand prijsindex

01-01-2012

3%

1,5%

1,5%

2,3%

1,2%

1,1%

01-01-2013

0%

0%

1,5%

2,0%

1,0%

2,1%

01-01-2014

0%

0%

1,5%

0,9%

0,5%

2,5%

01-01-2015

0%

0%

1,5%

0,7%

0,4%

2,8%

01-01-2016

0%

0%

1,5%

0,4%

0,0%

3,2%

01-01-2017

0%

0%

1,5%

0,4%

0,0%

3,6%

Het bestuur kan, als de financiële situatie van het fonds dat toelaat, besluiten om inhaalindexatie te verlenen. Uiteraard houdt het fonds bij dergelijke beslissingen rekening met de toekomst, zodat het fonds ook op de lange termijn een goede financiële positie behoudt. Gezien de strengere regels voor indexatie en de huidige marktontwikkeling is de kans op (inhaaal-) indexatie in de nabije toekomst gering.