Nieuws

Nieuw jaar, nieuwe stappen naar een duurzamer pensioen

3 februari 2021

Nieuw jaar, nieuwe stappen naar een duurzamer pensioen

Een positief begin van het nieuwe jaar: we hebben nieuwe stappen gezet op gebied van verantwoord beleggen. We hebben helder geformuleerd hoe wij vinden dat bedrijven verantwoord moeten ondernemen en vanaf dit jaar kunt u ook de voortgang volgen van onze gesprekken hierover met bedrijven waarin wij beleggen. Zo zorgen wij ervoor dat uw pensioengeld bijdraagt aan een betere wereld voor u en toekomstige generaties.

We gaan nu ook met bedrijven in gesprek over  verantwoord ondernemen

We beleggen wereldwijd in ruim 3.500 bedrijven en dat biedt kansen. We gebruiken op verschillende manieren onze invloed als aandeelhouder om bedrijven te stimuleren rekening te houden met milieu, maatschappij en goed bestuur. Sinds oktober 2020 voeren we gesprekken met bedrijven waarvan de activiteiten een negatief effect kunnen hebben op onze beleggingen en op de reputatie van het pensioenfonds, omdat ze niet of onvoldoende verantwoord ondernemen. . Dit kunnen bedrijven zijn die betrokken zijn bij bijvoorbeeld het maken van palmolieproducten, wat veelal samengaat met ontbossing en aantasting van natuurgebieden. In onze gesprekken wijzen we dan op het belang van behoud van biodiversiteit en bespreken we concrete acties of plannen voor verbetering. Dit doen we niet alleen op gebied van milieu, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld mensenrechten of degelijk ondernemingsbestuur.

We zitten als bestuur niet zelf bij de bedrijven aan tafel, maar werken samen met externe specialisten die dit namens ons doen. We houden u op de hoogte van de uitkomsten van deze gesprekken via onze rapportages. Elk kwartaal plaatsen wij die op de website.

Helderheid over wat wij belangrijk vinden

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is ook een manier om invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Als pensioenfondsbestuur hebben we bepaald wat we belangrijk vinden dat bedrijven doen of juist niet doen. Vier thema’s vinden we hierbij extra belangrijk:

  • Klimaat en schone energie
  • Waardig werk en economische groei
  • Verantwoorde consumptie en productie
  • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

Zo verwachten wij bijvoorbeeld van de bedrijven waarin wij investeren dat zij een strategie hebben om de CO2-uitstoot te verminderen en dat zij duidelijk zijn over hun gestelde doelen daarin en daar ook over rapporteren. Maar ook dat bedrijven bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling hebben en investeren in innovatie en meer duurzame technologieën.

Door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen kunnen we uiting geven aan onze verwachtingen bij de bedrijven. Het stemmen verloopt via een externe dienstverlener die op basis van onze wensen stemt op aandeelhoudersvergaderingen. In onze stemrapportages kunt u ons stemgedrag volgen. Bekijk hier ons stembeleid.

Onze visie op verantwoord beleggen

Om de doelstelling van het fonds te behalen focussen we op het lange termijn rendement. Wij geloven dat milieu, maatschappij en goed bestuur meegewogen moeten worden bij het maken van beleggingskeuzes om ook in de toekomst voldoende rendement te kunnen behalen.

Bekijk onze visie op verantwoord beleggen in ons verantwoord beleggenbeleid. 

In onderstaande video legt bestuurslid Jeroen van der Put uit waarom we beleggen en hoe wij omgaan met verantwoord beleggen.

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.