Nieuws

Misverstand: Verandering pakt voor mij slecht uit

22 mei 2024

De overheid heeft nieuwe regels voor pensioen afgesproken. Dit betekent dat de pensioenregeling gaat veranderen. In deze video gaat bestuurslid en KLM’er John de Hollander dieper in op een misverstand over de nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld dat deze verandering voor u slecht uit gaat pakken.   

‘Verandering pakt voor mij slecht uit’

De overgang naar een nieuwe pensioenregeling is spannend, het gaat tenslotte om uw pensioen. Maar het is zeker niet zo dat een verandering een verslechtering betekent. Belangrijk hierbij is de dekkingsgraad op 1 januari 2026. 

Het is namelijk zo dat het fonds in de nieuwe pensioenregeling veel minder buffers moet aanhouden dan nu. Die buffers hebben we nu nodig om veel zekerheid te bieden. Bij de start op 1 januari 2026 gebruiken we een deel van de buffer voor het inbouwen van zekerheid en een gedeelte verdelen we over alle pensioenvermogens. Ligt de dekkingsgraad op 1 januari 2026 boven de 109%? Dan is er vermogen ‘over’. Dat zit zo. Bij de start van de nieuwe pensioenregeling telt het fonds alle pensioenvermogens bij elkaar op en vergelijkt dat met het totale vermogen van het fonds. Is er geld over, dan wordt dat volgens een aantal spelregels verdeeld. 
 

Dekkingsgraad op 1 januari 2026 belangrijk

Op dit moment is de dekkingsgraad ongeveer 130%. Berekeningen van het pensioenfonds laten zien dat, als de nieuwe regeling nu zou ingaan, niemand erop achteruitgaat. Maar niemand kan de dekkingsgraad op 1 januari 2026 voorspellen. Die is afhankelijk van het rendement op de beleggingen en ook van de hoogte van de rente. Daarom hebben KLM en de vakbonden ook afgesproken dat zij bij een lagere dekkingsgraad in het najaar van 2025 weer met elkaar in gesprek gaan hierover. Ze kunnen er dan bijvoorbeeld voor kiezen om de bestaande pensioenen niet mee te nemen naar de nieuwe pensioenregeling.