Nieuws

Mijnpensioenoverzicht.nl is vernieuwd

9 juli 2021

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl is dit jaar vernieuwd. Al uw pensioenbedragen staan er overzichtelijk bij elkaar. Zo ziet u meteen uw totaal opgebouwde pensioen en het verwachte pensioenbedrag dat u straks ontvangt. Inclusief AOW. Hier vindt u ook de pensioenuitvoerder(s) terug die uw pensioen bij uw vorige werkgevers in hun administratie hebben staan.

Meevallers en tegenvallers

Het overzicht houdt ook rekening met toekomstige mee- of tegenvallers en een mogelijke stijging van de prijzen. De rente kan stijgen of dalen, de beleggingen kunnen hoge rendementen hebben of juist niet. De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen en wat u later kunt kopen met uw pensioen.

Wat kunt u nog meer bekijken op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  • De gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen op uw pensioen. Denk aan scheiden of overlijden.
  • Wat er met uw pensioen gebeurt als het beter of slechter gaat met de economie. 
  • Het gezamenlijke pensioen van u en uw partner. Ook als een van u komt te overlijden.
  • Handige rekentools om in te schatten wat bepaalde pensioenkeuzes doen met uw pensioen. Bijvoorbeeld eerder stoppen of langer doorwerken.
  • Contactgegevens van al uw pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert uw AOW uit.
Bekijk uw volledig pensioenoverzicht