Nieuws

Kwartaalbericht 3de kwartaal 2016

25 oktober 2016

Ook in het derde kwartaal van dit jaar heeft het bestuur alle aandacht voor de ontwikkeling van de financiële positie van het pensioenfonds. De invloed van de aanhoudende lage rente drukt de beleidsdekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft per ultimo september te maken met een dekkingsgraad (104,1%) die onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% ligt. 

Samenvatting:

  • De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is 102,4% en is gestegen ten opzichte van eind juni (101,7%);
  • De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 106,0% naar 104,1%;
  • Het beleggingsrendement is 3,1% in het derde kwartaal en 10,2% voor de eerste drie kwartalen. Het afgelopen kwartaal stegen alle beleggingscategorieën in waarde;
  • Het vermogen is gestegen van € 7,89 miljard tot € 8,13 miljard;
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van € 7,76 miljard tot € 7,94 miljard;
  • Er is sprake van een dekkingstekort sinds einde derde kwartaal.