Nieuws

DBC-regeling verlengd

25 oktober 2016

De deelnemersbijdragecompensatie (DBC) die in 2015 in het leven is geroepen wordt in 2016 voortgezet. Dit is besloten door de arbeidsvoorwaardelijke partijen en opgenomen in de onlangs afgesloten cao. De DBC is ingevoerd om de terugval in de pensioenopbouw deels te compenseren. De DBC zorgt ervoor dat u meer pensioen kunt opbouwen. 

De terugval wordt veroorzaakt door aanpassingen van de wettelijke fiscale kaders. Omdat er minder pensioen wordt opgebouwd door de aanpassing van de wettelijke kaders, is er ook minder premie nodig. Een deel van deze vrijgevallen premie wordt nu gebruikt voor de DBC. De DBC bedraagt 8.75% van de netto pensioengrondslag. De DBC geldt voor pensioenopbouw tot maximaal € 101.519,-. De bijdrage compensatie is wel onderdeel van de pensioengrondslag, maar heeft geen effect op uw netto salaris. Het besluit om de DBC voor te zetten geldt alleen voor 2016.