Nieuws

Kwartaalbericht 2de kwartaal 2016

22 juli 2016

Het kwartaalbericht over het 2de kwartaal van 2016 is gepubliceerd. De financiële markten zijn in de eerste kwartalen van 2016 behoorlijk in beweging. Het positieve sentiment in aanloop naar het Britse referendum van 23 juni 2016 zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Deze stijging werd enkele dagen later vrijwel teniet gedaan toen de Britten met een kleine meerderheid voor een Brexit stemden. Gezien de huidige lastige marktomstandigheden was het beleggingsrendement van 3,5% een lichtpunt.

Samenvatting:

  • De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo juni is 101,7% en is gedaald ten opzichte van eind maart (101,8%);
  • De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 108,8% naar 106,0%;
  • Het beleggingsrendement is 3,5% in het tweede kwartaal en 6,9% voor het eerste half jaar. Het afgelopen kwartaal stegen alle categorieën in waarde;
  • Het vermogen is gestegen van € 7,62 miljard tot € 7,89 miljard;
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van € 7,49 miljard tot € 7,76 miljard;