Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Jaarverslag 2019: verslaglegging in ander daglicht door coronapandemie

08-07-2020

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2019 gevoerde beleid en de behaalde resultaten. De in dit verslag beschreven situatie is in het eerste kwartaal echter sterk veranderd door de coronapandemie. De verslaggeving over 2019 verandert hierdoor niet, maar staat wel in een ander daglicht.

 

Wat de financiële resultaten betreft roept het verslagjaar een gemengd beeld op. Het fonds behaalde in 2019 een bovengemiddeld beleggingsresultaat van 15,5%. Hierdoor steeg het belegd vermogen naar 9,8 miljard euro. Tegenover het gestegen vermogen stonden de oplopende verplichtingen, als gevolg van de lage marktrente. De dekkingsgraad heeft daardoor, ondanks de positieve rendementsontwikkeling, gedurende het hele jaar onder druk gestaan.

Aan het eind van het verslagjaar lag de beleidsdekkingsgraad op 108,1%. Hierdoor kon het fonds de pensioenaanspraken niet verhogen. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% is indexatie namelijk wettelijk niet toegestaan.

In augustus 2019 bereikte de rente een extreem laag niveau, waardoor de dekkingsgraad de kritische ondergrens naderde. Dit noopte het bestuur om zich te buigen over eventueel noodzakelijke extra beschermende maatregelen. Uiteindelijk was het niet nodig en herstelde de situatie zich in de laatste vier maanden. De situatie bracht het bestuur er wel toe om in de laatste maanden, in afwijking van de rentestaffel, de afdekking van het renterisico niet te verlagen.

Het fonds heeft in 2019 ook goede stappen voorwaarts gemaakt. De voor het jaar opgestelde strategische agenda is nagenoeg geheel gerealiseerd. Mede hierdoor is het fonds organisatorisch klaar voor de toekomst en is op een groot aantal beleidsterreinen veel bereikt. Alles in ogenschouw nemend, kijkt het bestuur dan ook terug op een productief jaar.

Lees hier het jaarverslag 2019 of bekijk de afbeelding hieronder voor een snel overzicht van 2019. 

Bijlage Grootte
Jaarverslag 2019 4.51 MB

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website