Nieuws

Haalbaarheidstoets 2020: uitkomst goed

1 juli 2020

Het Algemeen Pensioenfonds KLM heeft de jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd

De haalbaarheidstoets is een wettelijk verplichte toets waarmee het pensioenfonds kijkt of het over een periode van 60 jaar het resultaat behaalt waar naar gestreefd wordt en welke risico’s daarbij spelen. De Nederlandsche Bank schrijft voor hoe deze berekening uitgevoerd moet worden, zodat pensioenfondsen onderling vergelijkbaar zijn.

Het pensioenfonds is geslaagd voor de toets
Het verwachte pensioenresultaat is 95,8% en zit daarmee boven de ondergrens van 90% die met de sociale partners is vastgesteld. Ook is een relatieve maximale afwijking van 35% vastgesteld. De uitkomst van de toets zit daaronder met 26,6%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?
Voor uw pensioen betekent het niet direct iets. Het feit dat we op koers liggen voor de lange termijn zegt niets over de huidige financiële positie van het pensioenfonds en de kans op indexatie van uw pensioen. Daarover leest u bij de huidige financiële situatie en de indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren.