Nieuws

Datalek bij uw pensioenfonds: uitkomst onderzoek en maatregelen

12 oktober 2021

Het pensioenfonds heeft u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group, onze uitvoeringsorganisatie. In samenwerking met een gespecialiseerd onderzoeksbureau is de data die mogelijk gelekt kunnen zijn geanalyseerd. In dit bericht informeren wij u over de uitkomst van dit onderzoek en de getroffen maatregelen.

Uitkomst van het onderzoek

  • Bent u nog niet met pensioen?
    Uit het onderzoek blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat er persoonsgegevens van u gelekt zijn.
  • Ontvangt u pensioen?
    We kunnen bevestigen dat vrijwel zeker persoonsgegevens van u gelekt zijn. Het gaat om naam, geboortedatum, polis- en personeelsnummer en pensioenbedragen. 
  • Hebt u een waardeoverdracht gedaan naar een ander pensioenfonds?
    Uit het onderzoek blijkt dat mogelijk de volgende persoonsgegevens van u gelekt zijn: naam, geboortedatum, (voormalig) personeels- en polisnummer en het bedrag i.v.m. waardeoverdracht. Van enkele personen is mogelijk ook het BSN en de naam van de nieuwe pensioenuitvoerder gelekt.

Maatregelen
Voor het pensioenfonds is digitale veiligheid van groot belang. Het ontstane datalek nemen wij dan ook hoog op. Direct is een aantal acties in gang gezet dat tot doel heeft herhaling te voorkomen. Ook is versterkt toezicht ingesteld op activiteiten rond de uitvoering van uw pensioen, zijn betrokken toezichthouders geïnformeerd en is aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast kijkt het bestuur van uw pensioenfonds vanuit zijn eindverantwoordelijkheid naar de processen en onderzoekt waar verbeteringen haalbaar zijn en hoe risico’s zijn te beperken om de kans op een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Tot slot: Wees alert!
Als gevolg van het datalek is het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude of andere financiële delicten naar onze inschatting beperkt. Desondanks vragen we u om alert te blijven op mogelijke fraude met uw gegevens en informatie die u van ons ontvangt. Kwaadwillenden kunnen zich voordoen als Blue Sky Group of het pensioenfonds en u om bepaalde informatie vragen. Als u twijfelt of een brief of e-mail waarin u om informatie wordt gevraagd wel van het pensioenfonds afkomstig is, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via telefoonnummer (020) 426 62 10 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of pensioenservice@klmgrondfonds.nl