Nieuws

Update datalek: onderzoek loopt nog

31 augustus 2021

Het pensioenfonds heeft u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group, onze pensioenuitvoeringsorganisatie. Alle data die mogelijk gelekt kunnen zijn, worden geanalyseerd. Blue Sky Group heeft hier een gespecialiseerd onderzoeksbureau voor ingeschakeld. Deze analyse kost tijd. Vooralsnog heeft de analyse geen nieuwe informatie opgeleverd. Als er nieuwe informatie is over het datalek die voor u relevant kan zijn, hoort u dat van ons.

Aard van het datalek
Zoals eerder aan u gemeld zijn bij het datalek vrijwel zeker persoonsgegevens gelekt van deelnemers die pensioen ontvangen of waarvoor een waardeoverdracht heeft plaatsgevonden. Het gaat om data als namen, polis- en bankrekeningnummers en pensioenbedragen. Gezien de aard van de gelekte persoonsgegevens is de kans op identiteitsfraude beperkt. Uit voorlopige analyse volgt dat de kans klein is dat er persoonsgegevens gelekt zijn van deelnemers die nog niet met pensioen zijn.

Wij vragen u om extra alert te zijn op verdachte telefoontjes, e-mails en brieven. Wij herhalen nogmaals de vuistregels die u en ons kunnen helpen om fraude te voorkomen zijn:

  • Let goed op het e-mailadres als u een e-mail ontvangt, de afzender van de e-mail en spelfouten. Criminelen kunnen zich voordoen als Blue Sky Group of uw pensioenfonds;
  • Blue Sky Group of uw pensioenfonds vraagt nooit per e-mail of telefoon om wachtwoorden of om wijzigingen door te geven (dus ook niet om het overboeken van geld);
  • Neem bij twijfel contact met ons op om te laten controleren of een verzoek of e-mail authentiek is;
  • Meld phishing en eventuele andere frauduleuze activiteiten aan ons, zodat wij daar verdere maatregelen op kunnen nemen.

Wij informeren u als er nieuwe voor u relevante informatie is
Het door Blue Sky Group ingeschakelde onderzoeksbureau analyseert alle data die mogelijk gelekt kunnen zijn. Vooralsnog heeft de analyse geen nieuwe informatie opgeleverd. Als er wel nieuwe voor u relevante informatie uit de analyse naar boven komt, hoort u dat van ons.

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via telefoonnummer (020) 426 62 10 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of pensioenservice@klmgrondfonds.nl