Nieuws

Coronavirus: update impact op het pensioenfonds - update 13 maart

13 maart 2020

De impact van de uitbraak van het coronavirus is aanzienlijk. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over uw pensioen. In dit bericht geven wij u een update. 

Half februari 2020 werd duidelijk dat het coronavirus ook buiten de Chinese landsgrenzen was uitgebroken. Aandelenmarkten zijn hier wereldwijd sterk door geraakt en de rente is verder gedaald. Hierdoor is de dekkingsgraad sterk gedaald.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad:

  • Geen effect op uw pensioenuitkering. Wij blijven uw pensioenuitkering betalen. Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.
  • Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen.

Wat gebeurt er als de dekkingsgraad blijft dalen?

Aan het eind van het jaar wordt gekeken hoe hoog de dekkingsgraad is. Als de dekkingsgraad dan te laag is zijn eventueel maatregelen nodig. Denk hierbij aan het niet meegroeien van uw pensioen met de stijging van de lonen. Of – in het uiterste geval – zal extra premie (een zogenaamde herstelpremie) gevraagd worden.

In de netto pensioenregeling heeft het nieuws over het coronavirus effect op de waarde van uw pensioenkapitaal. In MijnKLMPensioen kunt u uw pensioenkapitaal en uw verwachte netto pensioenuitkering bekijken. Ontvangt u een vaste netto uitkering van een verzekeraar? Dan geldt dat de onrust op de aandelenmarkt en de dalende rente hierop niet van invloed is.

Wat doet het bestuur tegen de impact van coronavirus-ontwikkelingen?

Het pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken en gaat er vooralsnog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. We houden de ontwikkelingen op korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is.

Hebt u vragen?
Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt voor vragen. Wij hebben daarom extra voorzieningen getroffen zodat u ons goed kunt blijven bereiken. Bel ons op: 020 426 62 10 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of e-mail naar: pensioenservice@klmgrondfonds.nl.