Nieuws

Aanvullende informatie over de extra verhoging van de pensioenen uit 2022

12 mei 2023

Vandaag op 12 mei 2023 hebben we aanvullende informatie toegevoegd aan het nieuwsbericht over de extra indexatie per 1 januari 2022. In oktober 2022 hebben we u bericht dat we de pensioenen extra hebben verhoogd omdat de regels van de overheid daarvoor de mogelijkheid gaven. Nu willen we u een aanvullende toelichting geven over deze verhoging. Daarom passen we het nieuwsbericht van oktober 2022 aan.

Meer informatie over de generatie-effecten en gevolgen op korte en lange termijn
We hebben het nieuwsbericht over de extra verhoging van de pensioenen aangevuld met meer informatie over:

  • Generatie effecten, dit zijn de gevolgen van het besluit voor verschillende leeftijdsgroepen. Dit hebben we nu ook visueel weergegeven in een grafiek in plaats van alleen in tekst. 
  • Gevolgen op korte en lange termijn, hierover zijn we uitgebreider ingegaan op de gevolgen van het besluit en de afwegingen van het bestuur.

Let op:  Het gaat alleen om aanvullende informatie. Er vindt geen nieuwe indexatie plaats!
 

Bekijk hier het aangepaste nieuwsbericht