Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten:

Betaling pensioen in het buitenland

Voor het overmaken van pensioen naar een buitenlandse rekening brengt de bank vaak kosten op uw pensioen in mindering.
Wordt het pensioen in euro's op een bankrekening binnen de EU, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland naar u overgemaakt? Dan brengt de bank van het pensioenfonds geen kosten in rekening. Wel kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank.
Ontvangt u uw pensioen op een bankrekening in een ander land dan hierboven genoemd? Dan moet u aan zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten betalen.

Nederlandse belastingen

Ook als u in het buitenland woont, bent u verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op uw pensioen inhouden. Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0038.29.200.L01) en de naam van het fonds (Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM).

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen U vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:
Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
www.belastingdienst.nl 
Telefoon +31 555 385 385

Zorgverzekering

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Ontvangt u nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet zich dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland en hebt u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan vraagt het pensioenfonds jaarlijks om een ‘Bewijs van in leven zijn’. Dat is een officiële verklaring dat u in leven bent, afgestempeld door een bevoegde autoriteit zoals een notaris of een Nederlandse ambassade. Hiermee beoordeelt het pensioenfonds of u het pensioen terecht ontvangt.
Ontvangt u AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan beoordeelt het pensioenfonds de gegevens in eerste instantie via gegevensuitwisseling met de SVB. Wanneer de gegevens van de SVB niet voldoende zijn, ontvangt u ook van ons het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’.