Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland

Uw pensioenuitkering overmaken naar het buitenland heeft verschillende gevolgen:

  • het kan langer duren voordat de pensioenuitkering op uw buitenlandse rekeningnummer staat
  • onze bank kan kosten rekenen voor het overmaken naar een buitenlands rekeningnummer
  • de ontvangende bank kan ook kosten in rekening brengen

De banken brengen deze kosten in mindering op uw pensioenuitkering. U houdt dus minder over van uw pensioenuitkering. 

Nederlandse belastingen

Ook als u in het buitenland woont, bent u verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op uw pensioen inhouden. Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0038.29.200.L01) en de naam van het fonds (Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM).

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen U vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:
Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
www.belastingdienst.nl 
Telefoon +31 555 385 385

Zorgverzekering

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Ontvangt u nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet zich dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties. 

De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een formulier ‘Bewijs van in leven zijn’. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

  • Een notaris
  • Uw gemeente
  • Justice of peace
  • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk)

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Bent u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen voor het beoordelen van uw gegevens. Bel of mail voor een afspraak.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website