Naar het buitenland

Verhuist u na uw pensioendatum naar het buitenland? Lees dan deze informatie.

Woonde en werkte u voor KLM in het buitenland of u doet dat nog steeds? Dan kan het zijn dat u niet voor de AOW in Nederland verzekerd was of bent. Als dat zo is, verlaagt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw AOW-uitkering op uw AOW-leeftijd. Voor een volledige AOW-uitkering moet u ten minste 50 jaar in Nederland hebben gewoond, direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Voor ieder jaar dat u niet in Nederland woont, kort de SVB de AOW-uitkering met 2%.

Wat is er standaard geregeld?

AOW-vergoeding voor u

Als u voor KLM in het buitenland woonde, hebt u recht op een vergoeding van uw gemiste AOW-opbouw. Sinds 1 januari 2002 is deze AOW-aanvulling 2% van de bijdragefranchise*, ongeacht of u gehuwd of ongehuwd bent. Kijk hier voor meer informatie over de berekening van de AOW-aanvulling vóór 2002.

*De bijdragefranchise is het deel van het inkomen waarover u geen pensioenpremie betaalt. De hoogte van dit bedrag passen wij jaarlijks aan de loonontwikkeling aan en vindt u in het pensioenreglement.

De AOW-vergoeding is extra ouderdomspensioen. Daarom ontvangt u het aanvullend ouderdomspensioen vanaf de datum dat u ook uw ouderdomspensioen gaat ontvangen. Dan is het ook pas mogelijk om de hoogte van het aanvullend ouderdomspensioen vast te stellen.

Als u met pensioen gaat, vragen wij om een kopie van de AOW-toekenningsbeslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarin staat welke periodes u niet verzekerd bent geweest voor AOW. Dit noemt de SVB uw ‘niet-verzekerde AOW-tijdvakken’. Wordt een niet-verzekerde periode veroorzaakt door de uitzending voor KLM naar het buitenland? Dan ontvangt u een aanvullend ouderdomspensioen van het pensioenfonds.

Aanvullend ouderdomspensioen voor uw partner

Het pensioenfonds heeft geen voorziening om het eventuele gemis aan AOW voor uw partner aan te vullen. Om hierin tegemoet te komen is het percentage van het aanvullend ouderdomspensioen voor de deelnemer in 2002 wel verhoogd naar 2% van de bijdragefranchise per jaar. Het percentage van 2% geldt ook voor ongehuwde deelnemers. Bereikt uw partner eerder de AOW-leeftijd dan u? Dan is er voor uw partner geen compensatie tot het moment dat u met pensioen gaat.

Aanvullend ouderdomspensioen als u uit dienst gaat

Gaat u uit dienst bij KLM en hebt u recht op een aanvullend ouderdomspensioen? Dan kunt u het aanvullend ouderdomspensioen (na aftrek van mogelijk in het buitenland opgebouwde sociale rechten) samen met het pensioen dat u bij KLM hebt opgebouwd, overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Draagt u uw pensioen niet over? Dan houdt u recht op een aanvullend ouderdomspensioen en krijgt u deze vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

Bezoek de pensioenplanner voor uw situatie

Kijk op MijnKLMPensioen welke periodes van uitzending naar het buitenland bij ons geregistreerd zijn. Klopt dit niet? Neem dan contact op met KLM HR, zij geven eventuele correcties aan ons door.

Ontvangt u later een uitkering uit het buitenland?

Bent u uitgezonden naar een land waar u als inwoner verzekerd bent voor sociale verzekeringen? Dan kunt u in de toekomst een uitkering uit het buitenland ontvangen. Uitkeringen uit het buitenland brengen wij in mindering op uw pensioen. Het is daarom van belang het sociale registratienummer in het land waar u woont/woonde op te vragen en te bewaren. Uiteraard brengen wij alléén de buitenlandse uitkering in mindering als deze te maken heeft met de uitzending door KLM.

Bent u voor KLM naar een ander land uitgezonden?  Lees: een land dat niet behoort tot de EU, de EER of waarmee Nederland géén sociaal zekerheidsverdrag heeft gesloten? Dan moet u voor eventuele uitkeringen zelf contact opnemen met de overheidsinstantie in dat land. Een lijst met instanties voor sociale verzekeringen in het buitenland kunt u vinden op deze website: ssa.gov/international/links.html.

Meer informatie over naar het buitenland: