Pensioen 123 Laag 2

Bij deeltijd werken of non-activiteit

Als u in deeltijd werkt bouwt u ook minder pensioen op. Werkt u bijvoorbeeld 80%? Dan bouwt u ook 80% pensioen op.

Deeltijd werken heeft effect op uw pensioen

Uw pensioenopbouw wordt aangepast aan het percentage dat u gaat werken. Werkt u bijvoorbeeld 80%? Dan bouwt u ook 80% pensioen op. Gaat u op een later moment weer 100% werken? Dan bouwt u ook weer 100% pensioen op. 

 

Non-activiteit: Tijdje niet werken? Dan stopt uw pensioenopbouw

Als u langer dan 30 dagen met non-activiteit gaat stopt u met pensioen opbouwen. De nabestaandenverzekeringen bij overlijden lopen nog wel door. Dit geldt voor een periode van maximaal 18 maanden. In Mijn Planner kunt u berekenen wat dit voor uw pensioen betekent. U kunt het gemis aan pensioen aanvullen door zelf de premies te betalen. U betaalt dan zowel uw eigen pensioenpremie als de premie die KLM voor u betaalt. Het bedrag kan daarom behoorlijk oplopen.

In Mijn planner kunt u berekenen wat een tijdje niet werken of minder werken betekent voor uw pensioen

  • Nee dat is een misverstand. Tegen de tijd dat u met pensioen gaat wordt een gemiddelde berekend van uw verschillende parttime percentages en daarmee wordt uw pensioen berekend. Hebt u bijvoorbeeld eerst 20 jaar 50% gewerkt en daarna 20 jaar 100%, dan wordt uw pensioen berekend over 75%.

  • Nee, ouderschapsverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof vallen niet onder non-activiteit. Bij deze vormen van verlof blijft u pensioen opbouwen.

  • Nee, als u korter dan 30 dagen met non-activiteit gaat dan loopt uw pensioen door en ook de vrijwillige verzekeringen voor nabestaandenpensioen (als u die heeft) lopen door.

Lucht vliegtuigvleugel