Pensioen 123 Laag 2

Bij deeltijd werken of non-activiteit

Als u in deeltijd werkt bouwt u ook minder pensioen op. Werkt u bijvoorbeeld 80%? Dan bouwt u ook 80% pensioen op.

Deeltijd werken heeft effect op uw pensioen

Uw pensioenopbouw wordt aangepast aan het percentage dat u gaat werken. Werkt u bijvoorbeeld 80%? Dan bouwt u ook 80% pensioen op. Gaat u op een later moment weer 100% werken? Dan bouwt u ook weer 100% pensioen op. 

 

Non-activiteit: Tijdje niet werken? Dan stopt uw pensioenopbouw

Als u langer dan 30 dagen met non-activiteit gaat stopt u met pensioen opbouwen. De nabestaandenverzekeringen bij overlijden lopen nog wel door. Dit geldt voor een periode van maximaal 18 maanden. In Mijn Planner kunt u berekenen wat dit voor uw pensioen betekent. U kunt het gemis aan pensioen aanvullen door zelf de premies te betalen. U betaalt dan zowel uw eigen pensioenpremie als de premie die KLM voor u betaalt. Het bedrag kan daarom behoorlijk oplopen.

In Mijn planner kunt u berekenen wat een tijdje niet werken of minder werken betekent voor uw pensioen

Bijlage Grootte
104.1 kB

Nee, dat is een misverstand. U bouwt ieder jaar dat u werkt een stukje van uw pensioen op aan de hand van uw salaris en uw parttimepercentage. Al die stukjes vormen uw totale pensioen. Werkt u dus bijvoorbeeld de eerste 20 jaar 50% en daarna 20 jaar 100%, dan is de opbouw in de eerste jaren gebaseerd 50% en de latere jaren gebaseerd op 100%.

Nee, ouderschapsverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof vallen niet onder non-activiteit. Bij deze vormen van verlof blijft u pensioen opbouwen.

Nee, als u korter dan 30 dagen met non-activiteit gaat dan loopt uw pensioen door en ook de vrijwillige verzekeringen voor nabestaandenpensioen (als u die heeft) lopen door.

Lucht vliegtuigvleugel