Bestuur Algemeen Pensioenfonds KLM

Het bestuur bestaat uit tien leden, van wie drie namens de werknemers, twee namens de pensioengerechtigden en vijf namens KLM. Het bestuur heeft buiten zijn midden een voorzitter benoemd. Deze voorzitter leidt de vergaderingen en bewaakt de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Het bestuur benoemt een lid vanuit de groep deelnemers en pensioengerechtigden tot vicevoorzitter en een werkgeverslid tot vicevoorzitter. Volgens de vaste vergadercyclus vinden per jaar vijf bestuursvergaderingen plaats.

Bestuurscommissies
Binnen het fonds bereidt een aantal bestuurscommissies en werkgroepen de besluitvorming in de bestuursvergaderingen voor. Ook voor de uitvoering of uitwerking van besluiten kunnen commissies of werkgroepen worden ingesteld. Het bestuur heeft de volgende commissies ingesteld: een ALM-commissie, een Audit Committee, een beleggingsadviescommissie, een communicatiecommissie en een commissie pensioenzaken.

Hebt u een vraag?
Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmgrondfonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.

   

(vacature)

Voorzitter

 

 

   

Arend de Jong

Vicevoorzitter namens de werkgever

Hans de Roos

Vicevoorzitter namens deelnemers en pensioengerechtigden

   
 

Marianne Meijer-Zaalberg

Namens pensioengerechtigden

(vacature)

Werkgeverslid

   

Kirsten Pronk

Werkgeverslid

Paul Jansen

Werkgeverslid

   

Henk Bosscher

Werknemerslid

Maarten Stienen

Werkgeverslid

   

Martijn Raaijmakers

Werknemerslid

Huub van den Dungen

Toehoorder