Pensioen 123 Laag 2

Op drie manieren netto

Drie pijlers

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid.

B. Basispensioen en netto pensioen via uw werkgever. 

C. Pensioen dat u zelf regelt.

Pensioen bouwt u op drie manieren op

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor meer informatie en uw verwachte AOW-leeftijd op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Basispensioen en netto pensioen via uw werkgever
Bij Mijn basispensioen en Mijn netto pensioen ziet u hoeveel pensioen u opbouwt bij ons. Ook krijgt u jaarlijks uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) basispensioenregeling en netto pensioenregeling.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf aanvullend pensioen regelen, bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrenteverzekering. Dat hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

Meer weten?