Pensioen 123 Laag 2

(Gedeeltelijk) eerder stoppen

U kunt met pensioen tussen 55 jaar en uw AOW-leeftijd. De standaard pensioenleeftijd in uw pensioenregeling is 68 jaar, of eerder als uw AOW-leeftijd voor 68 jaar ligt. U kunt uw pensioen niet later dan uw AOW-datum laten ingaan. Wilt u eerder met pensioen of wilt u deeltijdpensioen opnemen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

In plaats van met pensioen te gaan op uw 68e kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Hier moet u aan denken bij het bepalen van uw pensioendatum

  • De keuze is eenmalig. Als u uw pensioendatum eenmaal gekozen hebt dan is die definitief. 
  • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van uw pensioen. Deze factoren worden jaarlijks of halfjaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen.
landing vliegtuig Schiphol

Meer weten?