Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen

Ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor nabestaandenpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum of als u uit dienst gaat bij KLM.

Als u met pensioen gaat of eerder KLM Health Services verlaat, is er geen nabestaandenpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt. U kunt dan een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een pensioen van Algemeen Pensioenfonds KLM als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u er eenmaal voor hebt gekozen om ouderdomspensioen uit te ruilen kan dat niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u bij uitdiensttreding niet hebt gekozen voor uitruil, kunt u dit op uw pensioendatum alsnog doen. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. U kunt voor een berekening bellen met de afdeling Pensioenservice.

klm grond hero

Meer weten?